AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Podczas audytu sprawdzimy czy dane, które przechowuje konkretna firma są odpowiednio zabezpieczone i odporne na złośliwe oprogramowanie, działania cyberprzestępców oraz szpiegów gospodarczych.

Cały proces sprowadza się do czynności, które pozwolą ocenić stan zabezpieczeń danych firmy oraz jej infrastruktury teleinformatycznej.

Nasi eksperci zweryfikują poufność, integralność, rzetelność oraz autentyczność danych i ustalą elementy, które należy usprawnić lub usunąć. Całość pozwala na zbudowanie struktury, która będzie odporna na wycieki tudzież uchroni dane przed ich nieautoryzowanym ujawnieniem, wyciekiem, zniszczeniem lub modyfikacją.

Identyfikacja zagrożeń i analiza potencjalnego ryzyka są także niezbędne, aby spełnić wymogi prawne zapisane w Ustawie o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 roku oraz Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5.08.2010 roku.

Polskie firmy i jednostki obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, które dotyczy minimalnych wymogów dla rejestrów publicznych, systemów wymiany informacji elektronicznej i zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

SKORZYSTAJ Z USŁUGI
CleverOne - uzyskaj pomoc po ataku ransomware

Informacje mają kluczowe znaczenie dlatego bezwzględną koniecznością jest odpowiednie ich zabezpieczenie. Zachowanie bezpieczeństwa danych na odpowiednim poziomie implikuje poufność czy też integralność danych.,

w jaki sposób cleverone może pomóc?

Skontaktuj się z nami aby sprawdzić bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy


Podczas audytu bezpieczeństwa, eksperci CleverOne zweryfikują zgodność realizacji polityk bezpieczeństwa dostępu do informacji. Dokonamy dokładnej analizy procesów ochrony przetwarzanych informacji, systemów uwierzytelniania oraz kontroli dostępów.

Weryfikacja systemów zabezpieczeń kryptograficznych, procedur zarządzania incydentami i związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sieciowego, a także systemów monitorowania i powiadamiania (np. włamań czy uzyskania nieautoryzowanego dostępu).

Dzięki audytowi przeprowadzonemu przez CleverOne, nasi klienci mają pewność, że kluczowe dla ich firmy procesy obsługiwane przez systemy są bezpieczne, a procedury pozwalają na utrzymanie ciągłości działania.
Email us
Ocena i wywiad środowiskowy w firmie

Zaznajomienie się ze strategią bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, wykonanie map ryzyka oraz określenie możliwych planów działania audytorów.

Email us
Wykonanie raportu z przeprowadzonego audytu

Po przeprowadzeniu audytu udostępniamy raport zawierający ocenę stopnia stosowanych przez firmę zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej.

Clean design
Testy bezpieczeństwa, weryfikacja zabezpieczeń

Analiza informacji oraz przegląd polityk i procedur stosowanych w przedsiębiorstwie. Próba przełamania zabezpieczeń, testy czynnika ludzkiego.

Creative ideas
Propozycje zmian, które zwiększą bezpieczeństwo

Wskazujemy procedury, które pozwolą utrzymać lub zwiększyć poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji.

Dołącz do ponad 1000 zadowolonych klientów!